Vi följer strikt personuppgiftslagen (PUL) samt respekterar och värnar om den personliga integriteten för alla som besöker våra webbsidor. Alla personuppgifter som du lämnar vid registrering av dig som kund kommer att behandlas av oss, i egenskap av ansvarig för dina personuppgifter, för att kunna leverera det du önskar och för att kunna utföra eventuell kreditkontroll (vid fakturabetalning).

Informationen som samlas in om dig används dels för att vi ska kunna uppfylla dina önskemål, men även för att förbättra våra produkter och tjänster. Detta gör vi genom att använda informationen på ett lämpligt sätt.

Insamlad information kommer inte att lämnas ut till någon utanför vårt företag, våra återförsäljare eller andra partners som förser dig med en tjänst på uppdrag av oss. Informationen behandlas i enlighet med gällande lagstiftning avseende personligt integritetsskydd och kan inledningsvis lagras eller bearbetas inom eller utanför EU var som helst i världen.

Du har rätt att få veta vilken information som finns lagrad om dig och att kunna korrigera den vid behov och du har även rätt att kräva att vi inte använder oss av informationen. Vi kommer att göra allt för att uppfylla dina önskemål. Observera att speciell lagstiftning inom vissa områden, såsom säkerhet och finans, kan hindra oss från att tillhandahålla viss information.